Seismisk grunnundersøkelse Tunnsjødal Namsskogan.

Formålet var å bestemme løsmassenes mektighet langs en planlagt avløpstunnel for Tunnsjødal Kraftverk. Det ble utført seismisk refraksjonsmåling langs 3 parallelle linjer langs traceens forløp og på 8 tverrprofiler. Resultatene er gjengitt som profiler. Endel supplerende måling ble utført i 1959 og er beskrevet i rapport 242.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
212
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport