Seismisk grunnundersøkelse tunnelprosjekt Storåsfossdammen, Jørpeland.

Seismiske refraskjonsmålinger ble utført langs 6 profiler ved Storåsfoss- dammen, ca. 3 km fra Jørpeland, for å bestemme løsmassenes mektighet. Resul- tatene er gjengitt som profiler og et kotekart over fjelloverflaten.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
130
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland