Seismisk grunnundersøkelse Røssåga Kraftanlegg, Tustervatn.

I forbindelse med den påtenkte oppdemming av Røssågas vestre utløp fra Tustervatn, gikk oppgaven ut på å bestemme overdekkets mektighet i et område som var begrenset av en linje 50 meter nedenfor den prosjekterte damakse og en annen linje 50 meter nedenfor denne. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Resultatene av målingene er vist i profiler samt i et nivåkart over det undersøkte område.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
129
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland