Seismisk grunnundersøkelse NSB tunnellprosjekt Lillehammer

Formålet var å bestemme fjelloverflatens forløp under løsmasse i et område ved Lillehammer i forbindelse med planlegging av jernbanetunnel for NSB. Seismiske refraksjonsmålinger ble utført langs 8 profiler og resultatene er gjengitt som profiler og som et kotekart over fjelloverflaten.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
109
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland