Seismisk grunnundersøkelse Nes - Helgøya Broprosjekt.

Oppgaven var å fastslå dypet ned til fjell under den prosjekterte vei - broforbindelse mellom Sund på Helgøya og Nes på fastlandet. Undersøkelsen ble utført etter refraksjonsmetoden. Opplegget tok sikte på å fastlegge fjellets relieff i store trekk. Opptakene har gitt gode diagrammer som indikerer ett enkelt forholdsvis homogent sjikt over den faste fjellbunn. Mektigheten av overdekket er funnet å variere mellom 12 og 20 meter. Et grafisk nøyaktighetsoverslag gir som maksimal usikkerhet + 2 m.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
111
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark