Seismisk grunnundersøkelse Kongsvingerområdet.

I Kongsvinger kommune ble det i 1982 utført seismiske målinger langs 7 profiler med samlet lengde av 3090 meter. Arbeidet var et ledd i den kvartærgeologiske kartleggingen. Den største mektighet av tørr sand og grus i de målte profiler kan være 18 m, og det største dypet til fjell er trolig ca. 70 m. Et omtrent like stort oppdrag med seismiske målinger ble utført av NGU i Kongsvinger i 1981, kfr. NGU rapport nr.1871.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1925
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark