Seismisk grunnundersøkelse, Kongsvingerområdet.

Det foreligger ingen rapport over målingene, men det er tegnet oversiktskart og grunnprofiler som viser hvor det ble målt og hvilke løsmassetykkelser som ble funnet. Grunnprofilene er påført registrerte lydhastigheter. Målingene var ledd i den kværtærgeologiske kartlegging. Det ble målt i alt 3090 meter fordelt på 7 profiler. Profilet ved Granli ble målt på tvers av profil 7 som ble målt i 1981, jfr. oppdrag nr. 1871. Målingene ble utført i 1982. Kartbilag: 4

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1925
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark