Seismisk grunnundersøkelse Kongsvingerområdet.

Som led i kvartærgeologisk kartlegging ble det utført seismiske refraksjons- målinger langs 8 profiler med samlet lengde av 3840 m. Det største dyp til fjell var ca. 50 m, den største mektighet av tørr sand og grus var ca. 10 m.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1871
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark