Seismisk grunnundersøkelse Finndalen Vågå hd.

I forbindelse med prosjekteringen av et større damanlegg skulle det foretas seismiske dybdemålinger langs et antall profiler i Finndalen. Geofysisk Malmleting hadde tidligere utført seismiske målinger her (GM Rapport nr. 128) og disse målingene skulle nå suppleres. Det ble foretatt refraksjonsmålinger på vanlig måte langs en rekke profiler. Det ble reistrert løsmasse med tykkelse opp til 25 - 30 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
167
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland