Seismisk grunnundersøkelse Elverum, Hedmark.

Som ledd i kvartærgeologisk kartlegging ble det gjort seismiske refraksjons- målinger både nord og syd for Elverum. Profilene hadde en samlet lengde av over 8 km, og de største beregnede løsmassemektigheter var over 100 m.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1752/B
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark