Seismisk grunnundersøkelse Elverum.

Det er ikke skrevet rapport over målingene som var ledd i kvartærgeologisk kartlegging. Målingene foregikk 2 steder. Resultatene er vist i grunnprofiler som samlet har en lengde av 8060 meter. Målingene ble utført i 1979. Kartbilag: 3

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1752/A
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark