Seismisk grunnundersøkelse Dalen.

Oppdragsgiver var i gang med planleggingen for utbygging av Tokkevassdraget og ønsket å få undersøkt 3 områder, beliggende på stedene Dalen, Vinje og Totakvann. Bare området på Dalen ble undersøkt i første omgang, og oppdragsgiver var her interessert i å få bestemt fjellprofilet på en rekke steder ved kraftstasjonstomten. Bestemmelsen av dyp til fast fjell foregikk ved den seismiske refraksjonsmetode og det ble registrert dyp fra 0 til 70 meter. Et overslag tyder på at usikkerheten i de angitte dyp neppe overstiger 20%.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
123
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark