Seismisk grunnundersøkelse Bjelland

De seismiske profiler skulle bidra til å klargjøre grunnforholdene på et sted hvor kommunen planlegger en ny søppelplass.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1911
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland