Seismisk grunnundersøkelse Aunfossen Harran.

Oppgaven var å bestemme løsmassenes mektighet langs avløpstunnelen fra Aunfoss kraftanlegg. Det ble foretatt seismiske refraksjonsmålinger og resultat er gjengitt som profiler. Supplerende målinger er angitt i egen rapport:199 tillegg I.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
199
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport