Seismisk dybdemåling, Øvre Tesse.

Oppgaven var å bestemme overdekkets mektighet i et område på ca. 300 meter lengde i forbindelse med en adkomsttunnel til prosjektert kraftverk. Det ble foretatt seismiske refraksjonsmålinger langs 4 profiler. Mektighet av overdekket ble funnet mellom 10 meter og 18 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
127
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland