Seismisk dybdemåling Sletmo Grube

Formålet med undersøkelsen var å bestemme overdekkets mektighet over et om- råde med elektrisk ledende soner. Det ble utført seismiske refraksjonsmålinger langs en 1 000 meter lang linje og på 3 tverrprofiler. Det ble øverst funnet et tynt lag med hastighet ca. 500 m/sek og under dette et lag med hastighet ca. 2 000 m/sek over fjell med hastighet 5 000 m/sek. Samlet dyp til fjell varierer fra 2-3 meter og til 45 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
125
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport