Sedimentologi og geotekniske undersøkelser på korte sedimentskjerner tatt i Norskerenna, forsenkninger basseng på kontinentsokkelen utenfor Midt-Norge, og kontinentalskråningen utenfor Trænabanken samt Vøringplatået (tokt 99001).

(Forkortet) I perioden 5. til 18. april 1999 utførte Havforskningsinstituttet og NGU et prøvtakingstokt (tokt 9901) med M/S Michael Sars i den nordlige delen av Norskerenna, på midt-norsk sokkel med skråningen utenfor, og på Vøringplatået. Formålet med toktet var å ta uforstyrrete kjerneprøver i sedimentasjonsbassenger med antatt resent sedimentasjon, for miljømessige sedimentologiske og geotekniske /sedimentfysiske studier. De innsamlete dataene inngår i et foprosjekt på midtnorsk sokkel, hvor hovedformplet er å skissere et mer langsiktig program for integrert marin kartlegging av norske havbunnsområder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.026
Page number:
79
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport