Sedimentkjerner fra Barentshavet Øst tatt på MAREANO-tokt med G.O. Sars i 2014

På tokt MAREANO 2014-2016 med forskningsfartøyet G.O. Sars i 2014 ble det tatt sedimentkjerner med gravitasjonsprøvetaker (GC) på åtte stasjoner i Barentshavet Øst. Hensikten var i første rekke å få informasjon om mektighet av sedimenter avsatt i holocen (de siste ca. 11 500 år før nåtid), og få informasjon om de underliggende sedimentene avsatt i kontakt med isdekket eller sedimentert under kaldere forhold like etter at isdekket forsvant. I tillegg til å gi en bedre forståelse av dannelsen av det øverste holocene sedimentlaget, som på seismikk vanligvis fremtrer som akustisk lysere enn de underliggende sedimentene, gir kjernen bakgrunnsdata for å evaluere avsetningrater og miljøgeokjemi i de øverste ca. 20 cm av sedimentkjerner tatt med multicorer (MC).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2016.021
Page number:
42
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
MAREANO-Miljødatabaser
Project nr:
311730