Sandforekomst. Grov i Suldal

Rapport på terrengobservasjoner og geologisk tolkning anslås forekomsten å inneholde i størrelsesorden 0,4 mill. fm3 sand/grus (ca. 0,7 mill. tonn utlastet). Vi har foreslått videre undersøkelser for sikker volumbestemmelse. Sand/grus er hovedsakelig i kornstørrelsesområdet 0-10 mm, med forholdsvis store variasjoner i middelkornstørrelse og korngradering. Dette bør tas hensyn til ved drift av forekomsten, og vi anbefaler minst 2 uttakssteder (ett i finkornig del på nedre nivå, ett lenger sør) for å muliggjøre styring av korngraderingen på utgående masser. Bergarts-/mineralsammensetningen anses tilfredsstillende for "vanlige" betongformål. Enkelte tilleggsundersøkelser er anbefalt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
35182 - 1
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland