Sande og Vanylven, Møre og Romsdal: Sedimentmektigheter i fjorder.

Det er utført refleksjonsseismiske målinger i Haugsfjorden, Sandsfjorden, Hallefjorden og Rovdefjorden. Formålet var å kartlegge mektigheter av løsmasser over berggrunnen. I Haugsfjorden er det lite løsmasser. Største observerte mektighet er 40 ms. I Sandsfjorden er løsmassene vesentlig knyttet til dyprenna og har en maksimal mektighet på omlag 100 ms. I Hallefjorden/Rovdefjorden finnes også sedimentene i dyprenna med maksimal observert mektighet helt i øst. I et område øst for Voksa finnes det muligens kalk over andre bergarter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.110
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport