Sand- og grusundersøkelser med Grusregister i Værøy kommune.

Grusregisteret er utført i Værøy i forbindelse med kartleggingen av løsmasseforekomstene på øya som egner seg til vei- og betongformål. Innenfor kommunen er det registrert 4.8 mill. m3 sand, grus og stein. Forekomst nr. 7 "Grustaket" på nordøstsiden av øya er anslått å inneholde 3.4 mill. m3 med løsmasser av alle kornstørrelser. Det er utført sprøhets-, flisighets- og kornfordelingsanalyser på de viktigste forekomstene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.273
Page number:
39
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland