Sand- og grusundersøkelser ved Nyelv i Nesseby kommune, Finnmark fylke.

Etter henvendelse fra Finnmark fylkeskommune ble det i august 1984 foretatt sand- og grusundersøkelser av en forekomst ved Nyelv i Nesseby kommune med tanke på betongproduksjon. Undersøkelsen, som er lagt til et avgrenset område på østsida av elva, er utført ved hjelp av Brøyt X-graver og Borros boremaskin. Den øvre delen av forekomsten er undersøkt og inneholder omlag 10 m grusig sand og sand over finere sand og silt. Fra det 10 m mektige laget i toppen av forekomsten er det mulig å ta ut omlag 330 000 m3 masser, hovedsakelig sand. Prøvestøping av sandmateriale fra Statens Vegvesens tidligere uttak her viser at massene er mindre godt egnet som betongtilslag, særlig på grunn av for lavt finstoffinnhold (filler). Da prøvetatt sand forøvrig har lite finstoff er det ved eventuelle betongproduksjon nødvendig å tilsette dette. Det kan f.eks. skje fra nedknust stein eller fjell, Det er nødvendig med ytterligere undersøkelser for å kartlegge kvaliteten på sand bedre og for å finne ut om kunstig tilsetning av finstoff forbedrer tilslaget. Det er også nødvendig å kartlegge det totale volum sand og grus over grunnvann eller fjell.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.070
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark