Sand-og grusundersøkelser på Bergermoen Samsmoen.

Sommeren 1982 ble det utført detaljundersøkelser på Bergsmoen/Samsmoen for Jevnaker kommune. Undersøkelsene ble utført for å kartlegge om løsmassene i området kunne anvendes til byggtekniske formål. Det ble utført overflatekartlegging, registrering i massetak/åpne snitt, sjaktgraving med traktorgraver, sonderende og prøvehentende boringer og seismiske undersøkelser. Hovedkonklusjonen for disse undersøkelser er at avsetningen for en stor del består av ensgradert sand. Mesteparten av massene er for finkornige og ensgraderte til å brukes til byggtekniske formål. Enkelte områder fører grovere masser. Dette gjelder topplaget på øverste terrasse, et område ved fylkesgrensa, et ved lerduebanen, delvis også Musmyrhaugen og ved Bh 10. Bortsett fra den ugunstige kornfordelingen av massene og en prøve som viser høyt glimmerinnhold i grovsandfraksjonen, er kvaliteten på materialet god.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1807/11
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland