Sand- og grusundersøkelser og vurdering av grunnvannsforsyning på Engersmoane, Sigdal kommune, Buskerud fylke.

Forekomsten har et topplag med sand og grus over tildels ensgradert fin sand. De grove lagene er mektigst i den nordre delen av forekomsten, og dette området egner seg best for masseuttak. Mot sør er massene for finkornige for utnyttelse til tekniske formål. Det samme området er også det best egnede for grunnvannsforsyning. Det er under prøvepumping pumpet 12000 liter i timen fra et borhull. Mektigheten på de vannførende lag er begrensede, og gravde brønner er derfor det mest aktuelle. Prøvepumping over tid må utføres for å bekrefte kapasiteten og kvaliteten på vannet. Ved grunnvannsuttak må området klausuleres etter SIFFs forskrifter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.033
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud