Sand- og grusundersøkelser innenfor en avgrenset eiendom på Gardermoen

Norges geologiske undersøkelse har fått i oppdrag å vurdere sand- og grusressursene innenfor en avgrenset eiendom på Gardermoen. Undersøkeslene er gjennomført ved georadarmålinger og sonderboringer for å bestemme lagdeling og kornstørrelse mot dypet. Undersøkelsene har vist at massene består av et grovt topplag med sand, grus, stein og en del blokk. Mektigheten på det grove laget er 5-6 meter. Under dette finnes det sand med et varierende innhold av grus ned til 8-10 meter, hvorfra sand i det alt vesentlige dominerer massene. Med en gjennomsnittlig uttaksdybde på 8 meter inneholder eiendommen mellom 1.2 og 1.3 mill. m3 sand og grus. Med 6 meters uttaksdybde kan man ta ut 950 000 m3 masse godt egnet for knusing til vegformål. Dette vil imidlertid redusere muligheten til å utnytte massene fra 6-8 meters dybde til betongformål da det sannsynligvis vil bli underskudd på grovt tilslag. I ressurssammenheng vil et uttak med den hensikt å utnytte mest mulig av massene ved å produsere tilslag både til veg- og betongformål være en fordel.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.050
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus