Sand, grus og pukk som byggeråstoff. Grunnstoffmateriale for revisjon av kommuneplanens arealdel, Ringerike kommune.

(Forkortet) Rapporten er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune, BTV-regionen og Norges geologiske undersøkelse (NGU), hvor NGU har sammenstilt informasjon fra Grus- og Pukkdatabasen, laget kommunekart med klassifisering av forekomstenes betydning som råstoffkilde og utarbeidet ressursregnskap for sand, grus og pukk for 2004.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.003
Page number:
15 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen
Project nr:
268007
Fylke:
Buskerud