Samtolkning av geodata i Kautokeino-Masi-området

Geofysiske, geokjemiske og geologiske data fra Kautokeino-grønnsteinsbeltet er samtolket for å påvise favorable områder for å finne nye Cu-Au minerali- seringer av Bidjovagge-type. Bilde-behandlingssystemet Erdas og det geograf- iske informasjonssystemet Arc/Info er benyttet ved denne samtolkningen. Aeromagnetiske (22.000 profil-km) og gravimetriske (2500 punkt) data er sammenstilt, griddet til 100 x 100 m rutenett og overført til Erdas og fram- stilt på Calcomp fargeplotter. Digital topografi er et 100 x 100 m grid fra Statens Kartverk og EM-data er også overført til bildebehandlingssystemet. Blotninger fra 12 foreløpige og trykte berggrunnskart i målestokk 1:50.000 er digitalisert (ca.6300 blotninger) og overført til det geografiske infor- masjonssystemet Arc/Info. Geofysisk tolkningskart er framstilt ved bruk av Erdas.Berggrunnsgeologisk kart er laget på tolkningsstasjon med kombinert bruk av Arc/Info og Erdas: Arc/Info for editering av vektor-data (geologi) og Erdas for prosessering av raster-data (geofysikk). På tolkningsstasjonen framtrer kartene som "overlay" over de ulike typer raster-data. Geokjemisk kart (Cu og Mn) er sammenstilt med geofysisk tolkningskart og elektromagnet- iske data for å påvise interessante områder med hensyn på Cu-Au mineraliser- inger. Feltarbeid er utført spesielt med tanke på undersøkelse av omvand- linger, sulfid-mineraliseringer og forkastningssoner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.143
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark