Sammenstilling av eldre borhullsdata fra Dalbekken skiferbrudd Lierne kommune, Nord-Trøndelag

Rapporten beskriver og sammenstiller borkjernedata fra 1977 og 1986 fra Dalbekken skiferbrudd. Det beskrives 5 hull fra 1977 og 7 hull fra 1986. Kjernematerialet fra 1977 er nå lagret på NGUs lager, Løkken, mens bor- kjernene fra 1986 er lagret i Liskifer A/S lokaler på Jule. Med forbehold om brukbar kløvbarhet så synes det som om det beste området for en evt. utvidelse av dagens brudd ligger langs veien NV over fra kontorbrakka. Det anbefales også å unngå skifer som viser utpreget lineasjon eller striping, da dette er karakteristisk for områder med tungkløyvd skifer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.299
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport