Sammendrag av rapporter fra: Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen, utgitt 1984-1991, rapportene fordelt på de enkelte kommuner

Rapportsammendraget er blitt hentet ut av NGUs Referansearkiv. Alle rapportene, utgitt 1984 - 1991, er utført for: Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen. Rapportsammendragene er i denne rapporten redigert slik at man får oversikt over hvilke rapporter som refererer seg til de enkelte kommuner, mens i NGU-rapport nr. 92.150 er rapportsammendragene ordnet etter tema. Denne rapporten + NGU-rapport nr. 92.150 finnes på diskett både i Word Perfect 5.0 og Word Perfect 5.1.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.149
Page number:
98
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport