Sammendrag av rapporter fra: Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen, utg. 1984-1991, rapportene ordnet etter tema.

Rapportsammendraget er blitt hentet ut av NGUs Referansearkiv. Alle rapportene, utgitt 1984-1991, er utført for: Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen. Rapportsammendragene er i denne rapporten redigert slik at man får oversikt over hvilke tema som er blitt behandlet i de enkelte rapportene, men i NGU-rapport 92.149 er rapportsammendragene ordnet slik at man får oversikt over hvilke rapporter som refererer seg til de enkelte kommuner. Denne rapporten + NGU-rapport 92.149 finnes på diskett, både i Word Perfect 5.0 og Word Perfect 5.1.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.150
Page number:
84
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport