Samlingsrapport: Manual til registreringsskjema dreiekvern - Guide to the rotary quern registration form

Foreliggende arbeid består av et registreringsskjema med veiledning til bruk for registrering av hånddrevne dreiekverner fra forhistorisk tid og middelalder i Norge. Det er primært beregnet på arkeologer og geologer, som et hjelpemiddel for å beskrive dreiekverner på en ensartet og ra-sjonell måte, både ved utgravninger og ved magasinarbeid. Skjemaet er utarbeidet med utgangs-punkt i registreringen av 85 kvernsteiner i samlingen til Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger. Det er laget for å være enkelt og brukervennlig og er kun beregnet på registrering av hånddrevne dreiekverner, ikke for beskrivelse av andre typer kvernsteiner som skubbekverner eller vannkverner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2014.008
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
The Norwegian Millstone landscape
Project nr:
329900