Samlet plan for forvaltning av vannressursene. Geologiske undersøkelser i Sør-Trøndelag.

Som en del av Miljøverndepartementets prosjekt "Samlet plan for forvaltning av vannressursene" har geologiske befaringer blitt utført i utvalgte vassdrag i Sør-Trøndelag. De innsamlede data er forsøk veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
84.048
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport