Samlet plan for forvaltning av ressursene Geologiske undersøkelser i Hordaland.

Som en del av Miljøverndepartementets prosjekt "Samlet plan for forvaltning av vannressurserne" har geologiske befaringer blitt utført i utvalgte vassdrag i Hordaland. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
84.051
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland