Sakkyndig rapport. Romsdalen landskapsvernområde, Rauma kommune

I forbindelse med vern innenfor Romsdalen landskapsvernområde, i sammenheng med opprettelsen av Reinheimen nasjonalpark, har grunneier fremsatt krav om erstatning for tap av bruk av grus fra egen eiendom til vedlikehold av en bilvei. På forespørsel fra Miljødirektoratet v/advokatfirmaet Hjort DA har Norges geologiske undersøkelse, NGU utarbeidet en rapport til bruk i pågående skjønnssaken for Nordmøre tingrett.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2020.032
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Små oppdrag innen byggeråstoffer 2016 - 2020
Project nr:
337110