Rutilforekomster på Holsnøy, - Meland kommune, Hordaland.

Titanrike basiske bergarter assosiert med Bergensbuenes anortositt-kompleks (ca. 1000 millioner år gammelt) har i de nordlige deler av Holsnøy gjennom- gått en omvandling til eklogitt i kaledonske (ca. 420 millioner år) skjær- soner. Titan i den opprinnelige bergarten er bundet til mineralet ilmenitt (TiFeO3), mens det i eklogitt-utgaven er bundet til rutil (TiO2) som er vesentlig mere verdifullt. På nordlige Holsnøy er det påvist en stor fore- komst (Husebø) med et utgående på over 100.000 m2, samt flere mindre fore- komster. Rutilgehalten i forekomstområdet ved Husebø varierer gjennomgående mellom 1 og 1-5 % uten at en har kommet fram til noe pålitelig tall for gjennomsnittsgehalten. Forekomsten representerer uten tvil en rutil-ressurs som må undersøkes videre. Videre arbeid med Husebøforekomsten i 1990 vil være: (1) Detaljert borkaks- prøvetaking mhp. nøyaktig kartlegging til rutilfordelingen i forekomstens utgående, og (2) orienterende oppredningsforsøk for å komme fram til hvor stor andel av rutilet i bergarten som kan utvinnes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.008
Page number:
45
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
VESTLAND