Rutil i eklogitt, Gulen, Sogn og Fjordane.

Ved omvandling av titanrike basiske bergarter til eklogitt vil titan for en stor del finnes i rutil. Rutilgehalt på over 4% i eklogitt ansees å være av økonomisk interesse. Eklogittisering av titanrike basiske bergarter i Dalsfjellområdet i Gulen er tilknyttet et uregelmessig skjærsonesystem. Stort sett er de eklogittiserte partier små (50 m lange) og uregelmessige. Tre områder (Slengesol, Nordal og Kjelby) synes å inneholde sammenhengende eklogitt over minste 400 m lengdeutstrekning. TiO2-gehaltene for eklogitt er gjennomgående under 4% fordelt på rutil, ilmenitt og silikatmineraler. 50-80% av det totale titaninnholdet i bergarten anslås å være bundet som rutil. Rutil/titan-gehaltene er gjennomgående for lave og eklogittiseringsgraden for ufullstendig til at videre undersøkelser i området kan anbefales.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.110
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport