Ringerike vannverk - Kilemoen Pilotboringer i grop 8, og ved Tjorputten.

I forbindelse med utbygging av grunnvannsforsyningen fra Kilemoen til Hønefoss, ble to nye undersøkelsesboringer gjennomført høsten 1985. Hensikten med boringene er endelig plassering av nye brønner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.009
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud