Ringebu-Lesjaskog. Jordartskart, tematiske kart, beskrivelser og tabeller

Dette arbeid er et resultat av det samarbeid som ble inngått i 1970 mellom Veglaboratoriet og Oppland vegkontor som den ene part, og Geologisk institutt, avd.B ved Universitetet i Bergen som den andre. Prosjektet har vært en del av de kvartærgeologiske undersøkelser som Geologisk institutt, avd.B, ved Ole Fr. Bergersen, har drevet i Gudbrandsdalen i årene 1970 - 76.

This publication is not available for download.

Available:
Oddvar Furuhaug, NGU
Series:
NGU-rapport
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland