Retolkning av geofysiske data og sammenligning med resultater fra tunneldriving, Knappetunnelen ved Ringveg Vest i Bergen

Refraksjonsseismiske data samlet inn som en del av forundersøkelsene for den 3,8 km lange Knappetunnelen ved Ringveg vest i Bergen, er tolket med tomografisk inversjon hvor en benyttet programmet RayfractTM. Samtidig er resistivitetsdata samlet inn av NGU også som en del av forundersøkelsene, reprosessert med ny versjon av programmet Res2DInv. Disse nye data er deretter samtolket med resultater registrert under drivingen av tunnelene. Tomografisk inversjon av refraksjonsseismiske data påvirkes i en viss grad av hva for startmodell som benyttes. I dette arbeidet er en glatt automatisk generert 1D modell og en 2D modell generert semi-automatisk med Rayfract benyttet som startmodell. Analysen viser at 2D startmodell gir et mer nyansert hastighetsprofil, og er å foretrekke. Andre startmodeller bør også testes. Reprosesserte resistivitetsdata viser de samme strukturene som ved den opprinnelige prosesseringen, men med avvik på detaljnivå. Kunstig effekt som utvidelse av svakhetssone mot dypet ser ut til å være forbedret, og flere soner viser større utstrekning mot dypet. På grunnlag av reprosesserte data er nye svakhetssoner tolket inn. Det er mulig at den mest markerte sonen skyldes sulfider og/eller grafitt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2016.048
Page number:
48
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser UTbygning
Project nr:
329500
Fylke:
Hordaland