Ressursregnskap for sand, grus, pukk og skjellsand i Sogn og Fjordane fylke 1991

Sogn og Fjordane fylke hadde i 1991 et uttak på 360.000 kubikkkmeter sand og grus og om lag 650.000 kubikkmeter pukk (knust fjell). Det meste av sand- og grusuttaket foregikk i Førde og Stryn kommune. Hovedtyngden av pukken ble tatt ut i kommunene Eid, Stryn og Aurland i tilknytning til Statens vegvesens veg-byggingsaktivitet. Importen til fylket var i 1991 ca. 160.000 kubikkmeter pukk og ca. 56.000 kubikkmeter sand og grus. Det meste av importmassene ble brukt til betong og faste vegdekker. Pukken ble i stor grad hentet fra Hordaland, Rogaland og Møre og Romsdal fylke som eksporterte mindre masser til Sogn og Fjordane. Fylket hadde svært liten massetransport til andre fylker. Uttaket av skjellsand i 1990 skjedde i kommunene Bremanger, Flora og Gulen, mens det i 1991 bare var virksomhet i Flora kommune. Uttaket var på 3.420 og 756 tonn i 1990 og 1991. Massene er kun benyttet til jordforbedringsmiddel i fylket.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.052
Page number:
126
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport