Ressursregnskap for sand, grus og pukk for Romerike 1986.

Innen de 5 Romerikskommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Nes og Skedsmo er det for 1986 tatt ut knapt 2,4 mill. m3 sand, grus og pukk. Av dette brukes 59 % til vegformål, 7 % til betong og 34 % til fyllmasse. Forekomstene rundt Hauerseter-Hovinmoen i Ullensaker er de største og har best kvalitet i det undersøkte området. Disse forekomstene er derfor de viktigste for forsyningssituasjonen av sand og grus i framtiden.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.118
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus