Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Østfold fylke 2003

Forkortet: I 2003 ble det i Østfold fylke tatt ut i overkant av 0.7 millioner tonn sand og grus og produsert ca. 1.8 millioner tonn pukk. Av sand- og grusuttaket stod Eidsberg, Trøgstad og Sarpsborg for 96% av fylkets totale uttak. Andre kommuner med mer beskjedne uttak var Aremark, Fredrikstad, Marker og Halden. Størst pukkproduksjon var det i Fredrikstad og Moss med ca. 350.000 tonn hver. Videre produserte kommunene Halden og Sarpsborg henholdsvis ca. 300.000 tonn og 200.000 tonn. Råde og Hobøl produserte ca. 150.000 tonn med knuste fjellmasser. Andre kommuner med produksjon var Rakkestad, Spydeberg, Skiptvet og Marker. Det ble eksportert 180.000 tonn med sand og grus ut av fylket...

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.004
Page number:
72 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Grus-og pukkdatabase i Østfold med ressursregnskap
Project nr:
268012
Fylke:
Østfold