Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Østfold fylke 1990

Østfold fylke hadde i 1990 et uttak av ca. 760.000 kubikkmeter sand og grus og ca. 790.000 kubikkmeter pukk (knust fjell). Det meste av sand- og grus- uttak foregikk i Monaryggen i Eidsberg og Trøgstad kommuner. Halden og Sarpsborg er de eneste kommuner utenom Eidsberg og Trøgstad hvor det ble tatt ut store mengder sand og grus. Hovedtyngden av pukken ble tatt ut i kommunene Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg. Eksporten fra fylket var i 1990 ca. 105.000 kubikkmeter sand og grus og ca. 40.000 kubikkmeter pukk. All eksporten av sand og grus var masser fra Monaryggen i Eidsberg og Trøgstad kommuner. Pukkeksporten fordeler seg med omtrent en halvpart hver på Halden og Hobøl kommuner. Importen til fylket var i 1990 ca. 60.000 kubikkmeter pukk og ca. 45.000 kubikkmeter sand og grus. Det meste av importmassene ble brukt til betong og faste veidekker. Pukken ble hentet fra Akershus, Rogaland og Vestfold fylker. Sand- og grusimporten var i sin helhet masser fra Hurum kommune i Buskerud fylke.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.252
Page number:
94
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold