Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Oslo og Akershus fylke 2003

Forkortet: I 2003 ble det tatt ut i overkant av 0.9 millioner tonn sand og grus og produsert ca. 2.7 millioner tonn pukk (knust fjell) i Akershus fylke. I Oslo ble det produsert 0.9 millioner tonn med pukk til ulike byggeformål. 86% av Oslo og Akershus' totale uttak av sand og grus foregikk i Ullensaker. Øvrige kommuner med sand- og grusuttak var Nannestad, Nes, Eidsvoll, Fet, Aurskog-Høland, Sørum og Hurdal. Størst pukkproduksjon var det i Oslo med nær 900.000 tonn. Videre ble det produsert ca. 600.000 tonn i Lørenskog, i Skedsmo ca. 400.000 tonn, og i Nittedal rundt 300.000 tonn. Både i Ås og Bærum ble det framstilt over 250.000 tonn, mens det i Ullensaker, Nannestad, Nes, Eidsvoll, Sørum og Aurskog-Høland ble produsert mer enn 100.000 tonn. I Vestby, Nesodden, Enebakk og Fet ble det også produsert pukk, men i mindre mengder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.005
Page number:
80 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Ressurskartlegging i Akershus
Project nr:
296600
Fylke:
Oslo Akershus