Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Hordaland fylke 1987

I Hordaland ble det tatt ut 0.8 mill. m3 sand og grus, og 2.2 mill. m3 pukk i 1987. Det ble forbrukt 1.22 mill. m3 sand og grus, og 1.82 mill. m3 pukk i fylket. Dette betyr at 447 000 m3 sand og grus ble importert til fylket, og 405 000 m3 pukk ble eksportert. Kystområdene i Hordaland er med få unntak helt uten grus. Det er i hovedsak innerst i fjordene og dalene de største grusforekomstene finnes. Det meste av grusen som ble tatt ut i kommuner med overskudd av natur- grus, ble eksportert til kystkommunene i fylket. De største uttakene av grus i 1987 foregikk i Kvinnherad, Etne, Masfjorden, Modalen og Voss. Som en følge av at det er et stort underskudd på sand og grus i deler av fylket, er det mye fjell som knuses til pukk i disse områdene. Pukkproduksjonen er størst i kommunene Lindås, Bergen og Askøy.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.182
Page number:
90
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland