Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Buskerud 1988 og 1990

Buskerud fylke hadde i 1988 et uttak av ca. 1,97 mill. m3 sand og grus og ca. 1,03 mill. m3 pukk, og i 1990 ca. 1,56 mill. m3 sand og grus og ca. 0,81 mill. m3 pukk. Store mengder sand og grus eksporteres til Oslo og omegn. i 1988 var eksporten av sand og grus ut av fylket ca. 0.89 mill. m3, hvorav ca. 0.56 mill. m3 havnet i Oslo. Tilsvarende for 1990: eksport ut av fylket: ca. 0,49 mill. m3 hvorav ca. 0,27 mill. m3 til Oslo. Det meste av massene som eksport- eres til Oslo er betongsand fra Hurum. Lier, Modum og Ringerike er ved siden av Hurum de viktigste eksportkommunene i fylket. Lier kommune eksporterer foruten sand og grus også en del pukk. Prognoser gir et forventet forbruk for Drammensregionen (kommunene Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker) på ca. 0.85 mill. m3 sand, grus og pukk årlig i perioden 1992 - 1996 med unntak av 1994 hvor forbruket forventes å nå ca. 1,0 mill. m3. Det antatte forbruket fordeler seg på 60 - 70 % pukk og 30 - 40 % naturgrus.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.280
Page number:
123
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud