Ressursregnskap for grus og pukk i Hordaland 2013

Rapporten viser ressursregnskapet for Hordaland fylke, med spesiell vekt på Bergen kommune. Bergen kommune har et forbruk av byggeråstoff som er like stort som forbruket i resten av Hordaland fylke til sammen. Uttakene i kommunen er ikke store nok til å dekke behovet og kommunen importerer totalt 66% av forbruket av grus og pukk. Dette medfører utfordringer knyttet til areal, transport, kostnader og miljø. Prognoser viser at Bergen og Hordaland vil ha en befolkningsvekst som tilsier økt behov for byggeråstoff i årene framover. All bygging av infrastruktur er avhengig av grus og pukk, og for å hindre høye byggekostnader er det viktig med kortest mulig transport langs vei. I områdene med størst vefolkning må derfor også tilgangen på ressurser være størst.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2014.048
Page number:
78
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Ressursregnskap for Hordaland
Project nr:
358900
Fylke:
Hordaland