Ressurspotensialet - konsekvensutredning. Planlagte skytefelt i Evjeregionen, Aust-Agder

To planlagte skytefelt i Evjeregionen er konsekvensutredet med bakgrunn i utnyttelse av industrimineraler (pegmatitt), malm, naturstein og sjeldne mineraler. Det er gitt en oversikt over geologien samt eksisterende funn av malm og pegmatitter. Det konkluderes med at økonomisk interesse stort sett knyttes til pegmatitten og at utbyggingen bare vil få konsekvenser for tilgjengelighet til drivbare pegmatitter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.081
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder