Ressurskart 1:50 000 - grunnvann i løsmasser - med beskrivelse. Sel kommune, Oppland fylke. Status pr. 01.09.86.

Som en del av arbeidet med Flerbruksplanen for vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første rekke rettet mot den fylkeskommunale og kommunale oversiktsplanleggingen. Informasjonen på kartene kan deles i tre hovedtyper: 1) Klassifisering av løsmassenes vanngiverevne basert på geologiske kriterier. 2) Lokalisering med ref. nr. av eksisterende produksjonsbrønner, sonderboringer, undersøkelsesbrønner og geofysiske profil. 3) Forekomstenes egnethet som kilde til drikkevannsforsyning; vurdert ut fra dagens arealbruk, arealkonflikter etc.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.006
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland