Reproduserbarhet av geokjemisk data fra bekkesedimentprøver.

Med utgangspunkt i den variant av bekkesedimentmetodene som benyttes av NGU, gis det i denne rapporten resultater fra en undersøkelse av reproduserbarheten til de geokjemiske data fra bekkesedimentprøver. I tillegg belyses også re- produserbarheten i forhold til elementkonsentrasjoner.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1687 B
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport